RIFKI ABDUL AZIZ; LAILI SYARIFAH; DAHLIA. The Role Of Islamic Religious Education Supervisorsin Improving The Quality Of Islamic Religious Education Learning In Salaman. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 113–122, 2024. DOI: 10.54783/dialektika.v22i1.221. Disponível em: https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/221. Acesso em: 15 jul. 2024.